Kontrola práce neschopných

Kontrola Vašich práce neschopných zaměstnanců

Provedeme Vám kontrolu práce neschopných zaměstnanců v době jejich pracovní neschopnosti, prověříme dodržování léčebného režimu. Zaměstnavatel hradí podle zákona o nemocenském pojištění prvních 21kalendářních dnů nemocenské!
Není vyjímkou nedodržování povinností zaměstnance v režimu pobírání nemocenských dávek.

spici cloveko

Kontrola práce neschopných spočívá v tom, že provádíme dle požadavku zaměstnavatele kontroly nemocných v místě nahlášeného léčebného pobytu. Výsledkem kontroly je protokol o provedené kontrole, v případě nepřítomnosti práce neschopného v místě pobytu v době pracovní neschopnosti je přiložen na vyžádání videozáznam o průběhu kontroly.

Důvody pro kontrolu nemocných

 • účinek na snížení nemocnosti
 • účinek na snížení výdajů
 • operativní provedení kontroly včetně soboty a neděle
 • dodržování léčebného procesu
 • eliminace bezdůvodné nemocnosti
 • snížení nároků na přesčasové hodiny
 • snížení potřeby pracovníků za chybějící zaměstnance

Ceník

 • kontrola 380,- Kč bez DPH
 • následná kontrola 250,- Kč (opakovaně u jednoho zaměstnance)
 • expresní kontrola 600,- Kč – kontrola provedena do 3 hodin od nahlášení
 • v případě kontroly mimo Hradec Králové ( a těsně přilehlého okolí ) …. 7,- Kč/km

Po uzavření mandátní smlouvy a zmocnění k úkonům o provádění KPN zaměstnavatel sdělí
požadavek na provedení kontroly práce neschopného zaměstnance prostřednictvím e-mail adresy: falanx.patron@seznam.cz, přílohou neschopenku.

Kontakty

FALANX PATRON spol. s r.o. Resslova 956/13
Hradec Králové, 500 02

+420 495 750 352

+420 774 049 455

falanx.patron@seznam.cz

 

Provozovna:

Bratří Štefanů 493/63
Hradec Králové, 500 03