Fyzická ostraha a ochrana

Fyzická ostraha patří k našim hlavním poskytovaným službám. Pro výkon fyzické ostrahy zaměstnáváme řádně zaškolené pracovníky, kteří dopodrobna znají střežený prostor. Veškerá režimová opatření včetně výstroje a výzbroje přizpůsobujeme požadavkům zákazníka.

Ve střeženém objektu zajistíme

  • kontrolu vstupu osob do objektu a jejich evidenci
  • kontrolu vjezdu a výjezdu vozidel a jejich evidenci
  • kontrolu oprávněnosti vstupů do střežených prostor
  • obsluhu kamerových a zabezpečovacích systémů a kvalifikovaný zásah v případě narušení
  • ne/pravidelnou pochůzkovou strážní a kontrolní činnost
  • hlášení a evidenci zjištěných závad včetně fotodokumentace
  • protipožární kontrolu a prevenci
  • komunikaci se složkami IZS

Zajišťujeme také fyzickou ostrahu staveb.

Mezi naše doprovodné služby patří také fyzická ochrana osob, bezpečnostně-ochranné doprovody osobní a nákladní dopravy a služba osobních řidičů.

Poptat naše služby