FALANX PATRON s.r.o.

Bezpečnostní agentura FALANX PATRON s.r.o. byla založena v roce 2006. Od svého založení získala mnoho spokojených klientů a významných zákazníků.

Společnost FALANX PATRON spol. s r.o. poskytuje výkonné a poradenské služby v oblasti bezpečnostních, detektivních a informačně zpravodajských podpůrných činností komerčního charakteru.
Dle požadavku objednatele společnost zároveň nabízí jako doprovodnou činnost i výkon úklidových služeb v rámci střežených objektů.

K profesionálnímu výkonu nabízených služeb společnost využívá dostatečný počet zaměstnanců v pracovně právním vztahu ( § 70 Zákoníku práce - z.č. 65/1965 Sb. a ve znění pozdějších změn a doplňků ), v rámci zajištění bezpečnostních a hlídacích služeb se jedná o zaměstnance s garantovanou odbornou způsobilostí a akreditací pro výkon bezpečnostně ochranných a detektivních služeb dle vyhlášky MŠMT č. 524/2004 Sb., akreditace MŠMT, autorizující orgán Ministerstvo vnitra České republiky a s osvědčením k výkonu služeb pod patronací Hospodářské komory ČR a České komory detektivních služeb.
U všech zaměstnanců rovněž deklarujeme bezúhonnost dle § 6 odst. 2 zák. č. 455/1991 Sb.

Nabízené služby jsou poskytovány na základě uzavřených obchodních smluv s jednotlivými právními subjekty a v souladu s platnými právními normami. Smluvní vztah v souladu s § 269 odst. 2 Obchodního zákoníku.

Pojištění rizik v souvislosti s plněním nabízených služeb:

1/ Pojistná smlouva s Českou pojišťovnou a.s.- pojištění odpovědnosti za škodu podnikatele vzniklou v souvislosti s výkonem jeho podnikatelských činností. Výše limitu pojistného plnění do 10.000.000,- Kč.
2/ Pojistná smlouva s Kooperativou pojišťovnou a.s., pojištění odpovědnosti za škodu, včetně odpovědnosti za škodu způsobenou odcizením věci ve střeženém objektu při zajišťování ostrahy majetku, limit pojistného plnění 5.000.000,- Kč.
3/ Společnost plní podmínky a sazby zákonného pojištění odpovědnosti zaměstnavatele za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.

FALANX PATRON spol. s r.o. je oprávněna poskytovat svým odběratelům potvrzení o tzv. náhradním plnění, které nahrazuje objednateli ( zaměstnavateli ) povinnost zaměstnávat občany se zdravotním postižením v souladu se zákonem č. 435/2004 Sb., § 81 odst.1.

Profil společnosti

Ostraha a ochrana nemovitého a movitého majetku, zajištění služby dohledu PCO, ochrana osob a vymezených zájmů, vyhodnocování bezpečnostních rizik, bezpečnostní analýzy, audity a prognózy.

Bezpečnostně ochranné služby

1. Fyzická ochrana a ostraha objektů
2. Elektronická ostraha a střežení objektů – pult centralizované ochrany
3. Ochranné doprovody osobní a nákladní automobilové dopravy
4. Ochrana osob a vymezených zájmů
/krizový režim stížené vynutitelnosti práva v rámci činností správců konkurzních podstat/
5. Poradenská a konzultační činnost

Zabezpečovací systémy

Poradenské a zprostředkovatelské činnosti bezpečnostního charakteru, zejména
zajištění technických služeb k ochraně majetku a osob. (projekce, montáž, údržba, revize
a opravy elektronických zabezpečovacích systémů k ochraně majetku a osob, včetně zabezpečovacích systému dodatečně zvyšujících účinnost běžných standardů zabezpečení majetku a osob).

Operativně pátrací činnosti

Kontrola práce neschopných zaměstnanců

Kontakty

FALANX PATRON spol. s r.o. Resslova 956/13
Hradec Králové, 500 02

+420 495 750 352

+420 774 049 455

falanx.patron@seznam.cz

 

Provozovna:

Bratří Štefanů 493/63
Hradec Králové, 500 03