Náhradní plnění

Odběrem služeb od firmy FALANX PATRON s.r.o. mohou zaměstnavatelé s více než 25 zaměstnanci plnit svou zákonnou povinnost o zaměstnávání zdravotně postižených občanů.
( zákon č. 435/2004 Sb., § 81 odst.1. )

Zákon o zaměstnanosti č. 435/2004 Sb. ukládá zaměstnavateli (včetně státních institucí) s více než 25 zaměstnanci povinnost zaměstnávat osoby se zdravotním postižením, přičemž povinný podíl těchto osob na celkovém počtu zaměstnanců je stanoven ve výši 4%.
Za nesplnění této povinnosti je zaměstnavatel povinen odvést do státního rozpočtu za každou osobu se zdravotním postižením, kterou by měl zaměstnávat, ročně 2,5 násobek průměrné mzdy.
Co je to náhradní plnění ?
V případě, že zaměstnáváte 25 osob, musíte buď:

  • zaměstnat jednoho pracovníka se zdravotním postižením, nebo
  • odebrat zboží či služby v roce 2011 v hodnotě cca 163 tis. Kč bez DPH od organizace, která může poskytovat náhradní plnění, nebo
  • odvést do státního rozpočtu cca 58 tis. Kč.

Pokud sami nezaměstnáváte potřebný počet zaměstnanců se zdravotním postižením, můžete tuto povinnost splnit odebráním výrobků nebo služeb od organizací zaměstnávajících více než 50 % zaměstnanců se zdravotním postižením, tedy i odběrem bezpečnostně ochranných služeb a zboží od společnosti FALANX PATRON s.r.o.

Způsob výpočtu

V případě, že Váš průměrný přepočtený počet zaměstnanců (viz §15 vyhláška č. 518/2004) je pro letošní kalendářní rok 46, je Váš povinný podíl stanoven na 2 zaměstnance (4% z 46 je 1,84; zaokrouhleno matematicky na 2).
Máte tedy zákonnou povinnost:

  • zaměstnávat 2 osoby se zdravotním postižením, nebo
  • odvést do státního rozpočtu částku odpovídající 2,5 násobku průměrné měsíční mzdy za každého zaměstnance.

Průměrná mzda za sledované období roku 2010 = 23.324,00 Kč
(údaj pro rok 2011 bude znám koncem roku 2011), tj. 2,5 × 23.324 × 2 zaměstnanci = 116.620,- Kč

  • Máte tedy povinnost odvést do státního rozpočtu cca 117 tis. Kč, nebo
  • odebrat zboží či služby od organizace, která je oprávněna poskytovat náhradní plnění, a to v hodnotě sedminásobku průměrné měsíční mzdy, tzn. 7 × 23.324 × 2 zaměstnanci = 326.536,- Kč bez DPH.

Při odběru služeb od naší společnosti, která je oprávněna poskytovat náhradní plnění, splníte svou zákonnou povinnost a ušetřené finanční prostředky, které tak nesměřují do státního rozpočtu, Vám sníží celkový náklad na zabezpečení Vašeho majetku.

Kontakty

FALANX PATRON spol. s r.o. Resslova 956/13
Hradec Králové, 500 02

+420 495 750 352

+420 774 049 455

falanx.patron@seznam.cz

 

Provozovna:

Bratří Štefanů 493/63
Hradec Králové, 500 03