Recepční služby

Recepční služby patří k nedílné nabídce námi poskytovaných služeb v rámci administrativních budov, průmyslových areálů a dalších objektů.

Mezi hlavní pracovní náplň recepčních patří

  • kontrola vstupu osob do objektu a jejich evidenci
  • kontrola vjezdu a výjezdu vozidel a jejich evidenci
  • převzetí, roztřídění a odeslání pošty
  • administrativní práce
  • sledování kamerových systémů
  • ohlášení či zajištění doprovodu návštěv
  • výkon informační služby
  • zabezpečení režimu výdeje klíčů
  • zajištění telefonní ústředny
  • zabezpečení kontroly technologických celků (výtah, topení, vzduchotechnika)